خدمات آموزشی

فرآیند آموزش ، از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و به عقیده برخی تعلیم و تربیت (یا گونه ای از آن) از نظر قدمت دومین پیشه انسان ها بوده است .هیچ جامعه انسانی وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند .
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان در مسیر تحقق آرمان ها و اصول آموزشی برای مردم ایران عزیزمان در جهت رشد فضائل اخلاقی و تزکیه افراد برپایه تعالیم عالیه اسلام و شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعداد های دانش آموزان با توجه به قداست علم و آموزش و عنایت خاص شرع مبین نظام اسلامی به این موضوع و ضرورت بهره مندی اقشار جامعه به انواع آموزش ها و جهت رسیدن به این مهم.
هدف از تشکیل این دپارتمان ارائه تسهیلات مالی جهت استفاده از خدمات آموزشی به اقشار مختلف جامعه بوده . این شرکت با عقد قرار داد با دانشگاه ها ، مراکز آموزشی ، مدارس و . . . به ارائه خدمات به متقاضیان محترم می پردازد .