خدمات درمانی

بالاترین دارایی هر انسان سلامتی و تندرستی اوست ، همه افرادی که از نعمت سلامتی بهره مند هستند باید شکر گزار خداوند باشند . بیماری یا هرگونه سختی که به هر دلیل بر انسان وارد می شود جزولاینفک زندگی است .درمان از جمله خدماتی است که باید برای تمامی افراد جامعه به طور یکسان هدف گذاری و ارائه شود . این در صورتی امکان پذیر است که دولت این خدمات را به طور عادلانه در بین افراد جامعه اجرا کند.درمان و خدمات درمانی از جمله برنامه همیشگی و طولانی مدتی بوده که دولت به آن پرداخته و در زمینه سیاست های رفاهی و اجتماعی افراد گام های بزرگی برداشته
هدف از تشکیل این دپارتمان دادن تسهیلات مالی جهت ، رفع نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف جامعه بوده این شرکت با عقد قرار داد با بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه ها وآزمایشگاه ها و داروخانه ها به ارائه خدمات به متقاضیان محترم می پردازد .