ثبت نام تسهیلات ویژه

تسهیلات ویژه

 • خرید بسته های ویژه
 • خدمات خودرویی
 • خدمات آموزشی
 • خدمات درمانی
 • خدمات رفاهی
 • توضیحت بیشتر

مدارک مورد نیاز :

 • 1- ارائه معرفی نامه از شرکت ( محل کار )
 • 2- چک یا سفته به مبلغی که با توجه به تسهیلات توسط بانک تعیین می شود
 • 3- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات و یک قطعه عکس
 • 4- مدرک شغلی وام گیرنده
 • 5- پرینت حساب بانکی 3 ماه آخر ( مهر شده )
 • 6- ین قبض تلفن ، آب ، برق منزل آدرس دار و در صورت مستاجر بودن کپی اجاره نامه

لینک های زیر را مطالعه کنید

جهت ارسال درخواست ایمیل قبل از ثبت نام اینجا کلیک کنید
پس از خواندن قوانین و خدمات هزینه کارمزد را پرداخت تا درخواست شما بررسی و اقدامات بعدی انجام شود.
سوالات متداول