ارسال ایمیل به ما

“به نام پروردگار مهربان”

تعهد نامه متقاضیان خدمات و کالا از شرکت سپنتا فیدار ایرانیان به شماره ثبت۵۶۴۰۳۹
اینجانب: فرزند : به شماره ملی : تلفن همراه :
نشانی: شماره تلفن ثابت :
تعهد می نمایم که تمامی شرایط اخذ و بازپرداخت تسهیلات و وام از بانک مربوطه ذیل عنوان قرارداد با شرکت سپنتا فیدار ایرانیان را تمام و کمال دارا هستم و چنانچه اظهارات اینجانب خلاف واقع بوده به نحوی که حائز دریافت تسهیلات بانکی و وام نبوده و بانک نیز متعاقبا اگر با درخواست اعطای تسهیلات مذکور به جهت عدم اعتبار اشخاص مشارالیه پس از امکان سنجی های لازمه استنکاف نموده هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت بری الذمه محسوب می گردد.
شایان ذکر است که با ملحوظ دانستن عدم شرایط دارا شدن تسهیلات و وام بانک به اشخاص و شرکت ها و مراکز خدماتی ، شرکت سپنتا فیدار ایرانیان بابت استرداد مبلغ ثبت نام هیچ گونه الزامی ندارد و قادر است که بابت این موضوع عدول و استنکاف بورزد.

مهر و اثرانگشت متقاضی


این متن را نوشته و برای ما ایمیل بزنید
info [at] iapsell.com